Ferrocem 511 (ปูนทรายซ่อมโครงสร้าง
คุณลักษณะพิเศษ
้เฟอร์โรเซ็ม 511 ปูนทรายซ่อมโครงสร้างไม่หดตัว ค่ารับน้ำหนักสูง ออกแบบเป็นพิเศษใหมีประสิทธิภาพในการไหลตัวเข้าเติมช่องว่างของงานซ่อมแซม โครงสร้างคอนกรีต และเมื่อแห้งไม่หดตัว ประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ผงแร่ธรรมชาติ และเคมีภัณฑ์ป้องกันการหดตัว มีประสิทธิภาพไหลตัวดีเยี่ยม โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติของการรับน้ำหนัก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร :: 082-363-8318,084-529-9432 (คุณบี)