Ferrocem 520(ปูนฉาบบางแต่งผิวคอนกรีต)
คุณลักษณะพิเศษ
ปูนฉาบผิวเรียบเนียนไม่มีเม็ดทราย แรงยึดเกาะสูง ฉาบลื่น เหมาะสำหรับงานฉาบบาง 0.3-2 มม. ในงานตกแต่งผิวคอนกรีตสำเร็จรูป งานฝ้ายิบซั่ม หรือแก้ใขความหยาบของผนังปูนฉาบทั่วไปก่อนการติดตั้ง วอลเปเปอร์ใช้ใด้ทั่งภายในและภายนอกอาคารสามารถขัดแต่งได้ด้วยกระดาษทราย เมื่อแห้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร :: 082-363-8318,084-529-9432 (คุณบี)