LANKO 103 ( ครีมฉาบบางสำเร็จรูป 0.3-4.0 มม )
คุณลักษณะพิเศษ
  - ฉาบลื่นไม่ดึงมือ ได้ผิวที่เรียบเนียน
  - ประหยัดเวลาการทำงานและต้นทุน
  - สามารถปล่อยเปลือยหรือทาสีทับได้
  - ทนต่อสภาวะอากาศและแสงแดด
ลักษณะการใช้งาน
  - เหมาะกับผิวคอนกรีต
  - เหมาะกับผิวหล่อสำเร็จรูป
  - เหมาะกับผิวท้องพื้นคอนกรีต
  - เหมาะกับผิว Precast คอนกรีต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร :: 082-363-8318,084-529-9432 (คุณบี)