LANKO 322 ( น้ำยาผสมกันซึม )
คุณลักษณะพิเศษ
  - ลดอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์
  - เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีตและปูน-ทราย
  - ลดการแตกร้าวไม่ทำให้สีของคอนกรีตเปลี่ยน
ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับโครงสร้างของห้องน้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ โครงสร้างที่สัมผัสน้ำโดยตรง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร ::082-363-8318, 084-529-9432 (คุณบี)