LANKO 607 ( วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลีซัลไฟต์ )
คุณลักษณะพิเศษ
  - เหมาะสำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
  - มีความยืดหยุ่นตัวสูง
  - ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด
  - ใช้ได้ทั้งงานภายในและงานภายนอก
  - ทนทานต่อสารเคมี น้ำมัน
  - สามารถทาสีทับได้
ลักษณะการใช้งาน
  - ใช้อุดรอยต่อของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ
  - ใช้อุอร่องกันแตก อุดรอยแตกร้าวเพื่อกันรั่วซึม
  - ใช้อุดรอยต่อของโครงสร้างสะพาน
  - บริเวณที่ต้องการวัสดุอุดรอยต่อที่ทนทานต่อน้ำมัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร :: 082-363-8318,084-529-9432 (คุณบี)