การสั่งซื้อ/จัดส่งสินค้า
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
     1.ลูกค้าทุกท่าน กรุณาโทรเช็คว่าสินค้ามีจำนวนตามที่ท่านต้องการใช้หรือไม่ โดยติดต่อ
ที่เบอร์ 02-9652981
     2.ลูกค้าคอนเฟิรม์การสั่งซื้อสินค้า และชำระเงิน โดยการ Fax. PO สั่งซื้อ และ สริปโอนเงิน/อื่น ๆ มาพร้อมกัน ที่เบอร์ 02-9652981
     3.นัดวันรับสินค้า และ Fax. แผนที่ สถานที่ที่ต้องการให้ส่งสินค้ามาพร้อมกัน
การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น
     1.ลูกค้ามารับสินค้าเองที่บริษัทฯ ( ต้องคอนเฟิร์มกับทางบริษัทฯก่อนทุกครั้ง )
     2.ลูกค้าที่ต้องการให้ส่งสินค้าไปต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ บริการจัดส่งให้ถึงสถานณีขนส่งที่ท่านใช้บริการอยู่เป็นประจำ ส่วนค่าขนส่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
     3.กรณีอื่นๆ แล้วแต่ลูกค้าจะตกลงกับพนักงานขายของบริษัทฯ (เป็นกรณีไป)